تماس با ما

آماده‌اید که کسب‌وکار استارت‌آپی خود را به سطح جدیدی برسانید؟ باکس، چیزی بیش از یک فضای کار اشتراکی است؛ ما سکوی پرش شما به موفقیت خواهیم بود.اگر میخواهید در فضای کار اشتراکی ما حضور داشته باشید یا با بازدید از فضای باکس ایده ی استارت آپی خود را به بلوغ برسانید، بی درنگ با ما تماس بگیرید.