موقعیت های شغلی

در باکس، ما تنها فضایی برای راه‌اندازی کسب‌وکار شما فراهم نمی‌کنیم؛ ما یک جامعه از نوآوری، خلاقیت و پتانسیل‌های بی‌پایان برای رشد در اختیارتان خواهیم گذاست.اعضای حاضر در باکس، مهره های سازنده این اکوسیستم پویا هستند، و ما مشتاقانه به شما فرصت منحصر به فردی را ارائه می‌دهیم تا اعضای ما بتوانند هم تیمی مورد نیازشان را از طریق این وبسایت پیدا کنند. در صورتی که میخواهید با اعضای حاضر در باکس همکاری داشته باشید؛ اینجا نقطه ی شروع ماجراجویی شماست.

نوع فعالیت

دسته بندی شغلی
نمایش بیشتر >

موقعیت شغلی جدید

این وبسایت‌ها ممکن است اطلاعاتی مربوط به شما را جمع‌آوری کنند، از کوکی‌ها استفاده کنند، ردیابی سوم شخص اضافه را جاسازی کنند و تعام…

Senior PHP Developer

OmegoFleet is a multi-national international company looking to expand their developers team. In this regard, we are looking for t…

استخدام کارشناس DBA (Database Administrator)

As a Frontend Developer, you will design and develop complex user interfaces, web applications, and modules for our platforms. Adh…

استخدام کارشناس تولید محتوا

این وبسایت‌ها ممکن است اطلاعاتی مربوط به شما را جمع‌آوری کنند، از کوکی‌ها استفاده کنند، ردیابی سوم شخص اضافه را جاسازی کنند و تعام…

موقعیت شغلی جدید

این وبسایت‌ها ممکن است اطلاعاتی مربوط به شما را جمع‌آوری کنند، از کوکی‌ها استفاده کنند، ردیابی سوم شخص اضافه را جاسازی کنند و تعام…

Senior PHP Developer

OmegoFleet is a multi-national international company looking to expand their developers team. In this regard, we are looking for t…

استخدام کارشناس DBA (Database Administrator)

As a Frontend Developer, you will design and develop complex user interfaces, web applications, and modules for our platforms. Adh…

استخدام کارشناس تولید محتوا

این وبسایت‌ها ممکن است اطلاعاتی مربوط به شما را جمع‌آوری کنند، از کوکی‌ها استفاده کنند، ردیابی سوم شخص اضافه را جاسازی کنند و تعام…